František Foltýn (1891–1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii (publikácia)

Katalóg k rovnomennej výstave mapujúci život a tvorbu významného českého maliara Františka Foltýna, ktorú Východoslovenská galéria v spolupráci s Moravskou galériou v roku 2019.

autor: Petr Ingerle
rok vydanie: 2019
počet strán: 80
ISBN: 978-80-85745-79-5
308 g

cena: 10 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Po roku 1970 sa aj vo Francúzsku začal prebúdzať nový záujem o medzivojnovú abstrakciu a v súvislosti s tým aj o Foltýnovu tvorbu jeho parížskeho obdobia. Svedčia o tom mnohé výstavy a korešpondencia, ktorú Foltýnovi adresovali jeho parížski priatelia a kolegovia. V posledných rokoch života teda celkom nečakane zažil rastúce uznanie svojej tvorby späté s hnutím, ktorého bol kedysi členom. Vzhľadom na svoj zdravotný stav a novo vzrastajúcu kultúrnu izoláciu normalizovaného Československa už ale z týchto úspechov pre seba v podstate nemohol nič zásadného získať. Napriek vzrastajúcemu záujmu o jeho dielo 20. a 30. rokov sa rozhodol vo svojich neskorých obrazoch a kresbách neopakovať pred rokmi vydobyté postupy. Skutočnosť, že sa tieto postupy naopak snažil prehodnotiť a ďalej inovovať potvrdzuje autorovu vnútornú integritu. Vďaka nej sa Foltýn aj v povojnovom období umelecky stále približoval k smeru vývoja súdobého európskeho maliarstva.

Comments are closed.