Gratulujeme Helene Němcovej k získaniu Ceny Andreja Kmeťa

Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa 17.6.2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky, medzi nimi aj naša bývalá dlhoročná zamestnankyňa VSG, kurátorka, kunsthistoričke, Mgr. Helena Němcová. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Comments are closed.