Ivan Šafranko – Krištof Kintera. Všetky cesty

trvanie výstavy: 20. 5. - 16. 8. 2020
kurátorka: Séverine Fromaigeat
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Repríza výstavy galérie Cermak Eisenkraft v kurátorskej koncepcii Séverine Fromaigeat z Múzea Tinguely ponúka konfrontáciu dvoch generácií umelcov, významného slovenského maliara a sochára profesora Ivana Šafranka a popredného českého vizuálneho umelca Krištofa Kinteru. Ivan Šafranko (* 1931) sa radí medzi generáciu slovenských umelcov, ktorí začali tvoriť po druhej svetovej vojne. V začiatkoch svojej tvorby nemal Šafranko žiadny priamy kontakt s vývojom súčasného umenia prebiehajúcim mimo štáty socialistického bloku. Krištof Kintera (* 1973) začal študovať tri roky po páde komunizmu a právom ho môžme pokladať za jednu z najvýraznejších postáv českej umeleckej scény.  Napriek tomu, že obaja umelci pochádzajú z odlišného umeleckého prostredia aj obdobia, spája ich spontánny a nespútaný prístup k umeleckej tvorbe. Ako jeden, tak druhý neustále hľadajú nové možnosti, oddávajú sa práci s nekonvenčnými materiálmi, prekračujú existujúce horizonty a posúvajú hranice možností použitých médií. Ich tvorba sa tak bez prestania vyvíja a naberá nové smery.

Comments are closed.