Ján Mathé – Hľadač dobra

Monografia Jána Mathého, ktorá sledujeme umelecký vývin tohto významného sochára až do prvých rokov nového tisícročia.

autor: Radislav Matuštík
rok vydanie: 2010
počet strán: 286
ISBN: 978-80-96714-18-6
1905 g

cena: 40 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Mathé vyrastá medzi "dvoma kameňmi", formujúcimi jeho dušu. Medzi vierou a nádejou, ktoré mu vštepujú na kvalitnom maďarskom cirkevnom gymnáziu, smrťou a vraždením II. svetovej vojny, medzi snami mladíka, rozhodujúceho sa pre umenie a realitu prosektúry, v ktorej pracuje jeho otec. Po maturite nemôže pokračovať v štúdiu, povolávajú ho na vojnu. Mimoriadne silno preciťuje vojnové hrôzy. Dezertuje. Vracia sa domov zrelší o zážitok z blízkosti smrti, ktorej odporoval a rozhoduje sa formulovať posolstvo tejto skúsenosti v sochárskych dielach. Bez zisťovanie termínu prijímacích skúšok ide do Prahy na Akadémiu výtvarných umení.

Comments are closed.