Klimkovičovci – Príbehy troch generácií

Vernisáž: 24. 6. 2021 o 18:00  
Trvanie výstavy: 25. 6. – 30. 1. 2022 
Kurátori: Štefánia Ďuricová, Miroslav Kleban 
Výstavný priestor A a B, Hlavná 27, Košice

Expozícia venovaná umeleckému dielu rodiny Klimkovičovcov prehodnocuje doposiaľ získané poznatky z archívnych prameňov a umenovednej spisby. Umelecké aktivity Klimkovičovcov siahajú do 18. storočia zakladateľom rodinnej tradície Floriánom Klimkovičom st. (1756 – 1826) v Smolníku, jeho nasledovateľ syn Ignác Klimkovič (1800 – 1853), tzv. prvý košický Klimkovič a v umeleckej tradícii pokračujú jeho štyria synovia, najstarší František Klimkovič (1826 – 1890) a Vojtech Klimkovič (1833 – 1885), umelecky najaktívnejší členovia rodiny, ktorí absolvovali aj akademické vzdelanie. Ďalší dvaja súrodenci, Vojtechove dvojča Gabriel Klimkovič (1833 – 1891) sa venoval výtvarnej tvorbe popri vojenskej kariére a  druhý najstarší syn Florián Klimkovič ml. (1831 – 1907) sa venoval prevažne umeleckému rezbárstvu, pozlacovaniu a reštaurovaniu.   

Kolektívne spracovanie života a diela jednotlivých členov rodiny vychádza z výskumu umenia kolekcie 19. storočia, kedy táto rodina pôsobila a je tak vzdaním našej úcty snahám tejto viacgeneračnej rodiny, ktorá sa zaslúžila o pozdvihnutie umeleckej tradície v regióne Košíc so súvisiacou pedagogickou činnosťou v Košiciach, vďaka ktorej vychovali viacerých významných umelcov prelomu 19. a 20. storočia (Benczúr, Horovitz, Čordák).  

Súčasťou výstavy je aj vôbec prvá prezentácia sakrálnych diel vo forme externých výpožičiek z takmer 20 farností zo stredného a východného Slovenska.  Snahou výskumnej činnosti má projekt za cieľ rozšíriť a prehĺbiť kontext umenia 19. storočia v rámci mesta Košice, ale aj v širších, umelecko-historických súvislostiach stredoeurópskeho umenia a multikultúrneho prostredia tej doby. Okruhy výskumu sa orientujú na jednotlivé osudy a osobnosti tejto umeleckej rodiny, štruktúru rodinnej genealógie s prepojením na kultúru a umenie 19. storočia v Uhorsku, výstavný život v Košiciach,  pedagogickú činnosť a procesy spojené zo založením Hornouhorského muzeálneho spolku a v neposlednom rade sa výskum zameriava na interpretačné rámce nesúrodého diela, s rôznymi umeleckými ambíciami, rozdielnym obsahom, formou, témou a kvalitou.  

Na výstave spolupracujú, či už vo forme výpožičiek alebo poskytnutí archívnych materiálov slovenské a maďarské kultúrne inštitúcie, cirkevné ustanovizne a archívy. Výstava je súčasťou vedecko-výskumného projektu so zameraním na zbierkový fond Východoslovenskej galérie pred plánovanou celoročnou expozíciou v roku 2022.

Výstava sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.  

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.   

Comments are closed.