Marec 2021 vo VSG

Sediaca žena s knihou, Juraj Collinásy, 1940, Východoslovenská galéria

Amenge / prezentácia dizajnérskeho projektu

18. 3. 2021 o 18:00
Online cez Facebook Live 

Amenge v rómštine znamená ”nám”. Amenge.project je založený na spolupráci rómskych detí a mládeže a ich optikou prezentuje rómsku skúsenosť, vizuálnu kultúru ako aj osobné preferencie, zážitky a predstavy. Cieľom je otvoriť medzikultúrny dialóg a viesť k podpore vzájomnej tolerancie a pochopeniu kultúrnych odlišností. Výsledkom je dizajnérska kolekcia, ku ktorej podklady robili deti. Podujatie usporadúva Diera do sveta a Východoslovenská galéria.
https://www.facebook.com/events/3489984241111878

Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome – predstavenie výstavy

24. 3. 2021
Facebook VSG

Kurátor výstavy  Erik Vilím vás virtuálne prevedie výstavou, ktorej koncepcia sa snaží načrtnúť osobitosti príbehov transformácie dvoch krajín - slovenskej a gruzínskej po rozpade Sovietskeho zväzu. Projekt je zároveň malou generačnou sondou, pričom poukazuje na premenu tematických záujmov a umeleckých postupov súčasných umelkýň a umelcov. Vznikol vďaka rezidencii Erika Vilíma organizovanej v spolupráci medzi KAIR a Múzeom hodvábnictva (The State Silk Museum; Data Chigholashvili, Mariam Shergelashvili) v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi v roku 2019.
https://www.facebook.com/events/1929218627225536/

Finalizujeme projekt Enter Galéria 21. storočia

Po bezplatnej mobilnej aplikácii, ktorú sme vám už predstavili, sme v záverečnej fáze realizácie ostatných zložiek projektu Enter. Výraznou premenou prechádza vzhľad foyer sídla Východoslovenskej galérie, ktorý bude moderný, no zároveň však bude rešpektovať historickú budovu bývalého župného domu. Špeciálne navrhnutý mobiliár pochádza z dielne architektov Zerozero a je inšpirovaný monolitom z filmu Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírna odysea. Menia sa aj  pútače pred budovou VSG, ktorých úprava takisto posilní vizuálnu identitu galérie. Projekt Enter je realizovaný vďaka Košickému samosprávnemu kraju v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie".

Pracujeme na katalógu k výstave Umením a slovom

Katalóg mapuje hlavné okruhy prezentované výstavou. Spojil tím deviatich odborníkov z rôznych oblastí historických vied – Juraj Gembický, Miroslav Kleban, Júlia Kotrusová, Zuzana Labudová, Marián Majerník, Robert Maretta, Katarína Nádaská, Veronika Timuľáková, Henrieta Žažová – a prináša pre súčasnú historiografiu celistvý výklad k problematike dejín konventu, jeho architektúry, historickej knižnice, archívnych dokumentov a umelecko-historickej zbierky. Katalóg prinesie najaktuálnejšie výskumy problematiky a ponúkne nové poznatky, ktoré obohacujú doterajší stav skúmania dejín Opátstva Jasov.

Pripravujeme výstavu Konštantína Kőváriho-Kačmarika v Budapešti

Východoslovenská galéria pripravuje v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti výstavný projekt venovaný tvorbe košického výtvarníka Konštantína Kőváriho-Kačmarika (1882 – 1916). Projekt je realizovaný ako partnerská spolupráca na medzinárodnej úrovni dvoch inštitúcií. Osobnosť a tvorba Kőváriho-Kačmarika definuje obdobie Belle Époque, teda zašlé krásne časy života v monarchii a je predzvesťou avantgardných tendencií neskoršieho medzivojnového obdobia. Slovenský inštitút v Budapešti pravidelne pripravuje výstavy slovenských umelcov a prezentuje tak slovenskú kultúru maďarskému publiku. Pripravovaná výstava komorného charakteru je odkazom na spoločnú históriu a priblíži aj kontext regionálnych dejín Košíc. Na výstave budú prezentované tušové miniatúry a pastely na lúpanej lepenke zo zbierky Východoslovenskej galérie.

Chystáme detských sprievodcov

Práca z domu nás síce pripravila o bezprostredný kontakt s deťmi, žiakmi a študentmi, ale náš zápal pre prácu sa pretavil do novopripravovaných sprievodcov k aktuálnym výstavám. Intenzívne finišujeme texty a aktivity, pri ktorých za zabavíte a niečo naučíte. Sprievodca RAZ HORE, RAZ DOLE vás prevedie takmer 900. ročnou históriou a vzácnou zbierkou umenia premonštrátov v Jasove. Sprievodca s názvom VRSTVY vám prinesie mikropohľad do sveta odievania sa, a dozviete sa o módnych trendoch v období Belle epoque a dnešnej potrebe rozmýšľať nad recykláciou svojho oblečenia. Na sprievodcov sa môžete tešiť už v apríli.

Na platforme Doma s VSG, ktorá aktuálne prešla vizuálnym vynovením, pribudla kategória kreatívnych nápadov pre mladých ľudí, kde nájdu rôzne zaujímavé tipy pre svoju tvorivú činnosť ako napríklad upcyklácia starého oblečenia.
https://vsg.sk/category/doma-s-vsg-vsg-cool/

Comments are closed.