Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka

Dielo Márie Spoločníkovej (*1926, Košice) patrí k významným kapitolám slovenského dejepisu umenia a odboru reštaurovania. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče priniesla v roku 2017 výstavný projekt, ktorého cieľom bolo podať reprezentatívny obraz o živote a diele tejto významnej slovenskej reštaurátorky s dôrazom na jej prínos pri výskume diel Majstra Pavla z Levoče. Bol to prvý pokus o interpretáciu reštaurátorského diela Márie Spoločníkovej.

Expozícia mala komorný charakter. Vystavené diela predstavovali prácu Márie Spoločníkovej v troch celkoch – reštaurátorka, žena, Košičanka. Každá časť cez jednotlivé diela a dokumenty k ich reštaurovaniu prezentovala postupy reštaurátorských zásahov. Súčasťou výstavy bola inštalácia v Dóme sv. Alžbety, ktorá návštevníka priamo na mieste zoznámila s reštaurátorskou prácou Márie Spoločníkovej pre košický dóm.

Didaktickým akcentom výstavy boli interaktívne exponáty Ruskinovskej madony, haptické faksimílie prístupné na dotyk s popiskami v Braillovom písme, maketa Madony od Majstra Pavla z Levoče z Banskej Bystrice a audio nahrávka rozhovorov s reštaurátorkou.

rozhovor s Máriou Spoločníkovou

TELEVÍZIA KOŠICE, reportáž z otvorenia výstavy, 22.05.2017

Prečítajte si úvodnú kapitolu z katalógu Mária Spoločníková Reštaurátorka, žena, Košičanka, ktorý vyšiel v roku 2017. Zostavovateľka a autorka textov je kurátorka výstavy Katarína Nádaská.

Comments are closed.