Milota Havránková vo VSG

Výstavu Miloty Havránkovej, mimoriadnej vizuálnej umelkyne, ktorej dorozumievacím jazykom sa stala inscenovaná fotografia, ste mohli navštíviť od 31. 10. 2019 – 2. 2. 2020 vo Východoslovenskej galérii. Kurátorkou výstavného projektu Torzo / Laboratórium večných návratov bola Anna Vartecká a vizuálny český umelec Richard Loskot sa postaral o architektúru výstavy.

Vypočujte si rozhovor s autorkou a kurátorkou z archívu rádia Devín. Pri príležitosti konania výstavy vzniklo aj video, ktorého autorom je Miró von Laugaricio.


Rádio Devín - Hosť Ranného ladenia 31. 10. 2019, Milota Havránková a Anna Vartecká

Music on movie: Reinhard Buhr Movie: © copyright by Miró von Laugaricio www.miroart.at

Comments are closed.