Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 (publikácia)

Dvojjazyčný katalóg (SK/EN) s plnofarebnými reprodukciami a odbornými textami pripravený k rovnomennej výstave, ktorá reagovala na sté výročie rozpadu monarchie a vzniku Československej republiky.

autori textu: Miroslav Kleban, Ondrej Ficeri, Ján Kovačič, Zuzana Labudová, Katarína Nádaská, Michal Štofa
rok vydanie: 2018
počet strán: 197
ISBN: 978-80-85745-77-1
937g

cena: 20 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Stredoeurópsky priestor a jeho vlastná tendenčná mytologizácia dejín predstavovala v umení na prelome storočí novú výtvarnú revoltu. Od realistických ideí inšpirovaných Courbetom cez impresionistickú revolúciu v umení až po rané avantgardné prejavy nastupujúcej stredoeurópskej moderny. V epoche veľkých zmien prelomu predminulého a minulého storočia, sa umelecké tendencie rodili v tichu periférnych kolónií i v ruchu veľkých miest. Tie boli centralizovanými priestormi bohémskeho a kozmopolitného odrazu predzvestí nových kultúrno-spoločenských zmien. Nielen v mestskom prostredí Košíc sa čoraz viac pre umelcov stáva atraktívnejšou a inšpiratívnejšou metropolou Budapešť, Praha či Mníchov, ktoré uzatvárajú dlhodobé primárne postavenie Viedne ako umeleckého a kultúrneho centra. Košice ako provinčné mesto s dynamicky sa meniacou štruktúrou ostáva v zajatí geografie stredoeurópskeho chaosu, ktorý po stáročia utvára a formuje jeho etnickú a kultúrnu identitu.

Comments are closed.