Podporte projekty VSG nomináciou v súťaži BIELA KOCKA⁴

Rada galérií Slovenska, ktorá združuje zbierkotvorné galérie na Slovensku, vyhlasuje ocenenie udeľované odborníkom za prínos v oblasti galerijných činností podľa uvedených kategórií. Projekty je možné prihlásiť do 15. 6. 2020

Súťažné kategórie:
1/ edičný projekt (odborná publikačná činnosť)
2/ kurátorský projekt
3/ edukačný projekt
4/ iný odborný projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu / reštaurovanie / dizajn alebo architektúra výstavy)
5/ nezávislý projekt v oblasti galerijných činností (kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

Hodnoteným obdobím je 1. január 2019 až 31. december 2019
Prihlášky zasielajte do 30. apríla 2020

Viac informácií a nominačný formulár nájdete na tomto linku:

https://rgsr.sk/aktualne/24?fbclid=IwAR04Pt4O5HCRRmPgzuT_Hq9X5IXPd37PZPnhsQGX4RROsVvTUl30NF1V0Y4

Projekty VSG 2019
Výstavné projekty

Boris Sirka: Od pôžitku k úzkosti a späť

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 28. február 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 1. marec 2019 - 28. apríl 2019
Kurátor: Peter Tajkov
Boris Sirka sa zviditeľnil už počas štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ktoré absolvoval v grafickom ateliéri Ruda Sikoru. Patrí k silnému ročníku košických absolventov, ktorí v nultých rokoch výrazne vstúpili na našu výtvarnú scénu a neskôr sa na nej plne etablovali. Jeho vystavené maľby predstavujú snáď najradikálnejší odklon od jeho doterajšej práce. Mohutné, priam sochársky poňaté figúry, doplnené o akési skamenené abstraktné gestá rámuje fluorescentná farebnosť.

Richard Roháč: Ego v sieti

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 7. marec 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 8. marec 2019 - 31. marec 2019
Kurátor: Lívia Flachbartová
Projekt Ego v sieti reagoval na pôsobenie internetu a sociálnych sietí na život človeka v súčasnej spoločnosti, ako aj na ich vplyv na vytváranie obrazu o sebe samom v rámci virtuálneho priestoru. Richard Roháč je absolventom Fakulty umení v Košiciach, kde ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie (2011) aj doktorandské štúdium na Katedre dizajnu (2016).V jeho tvorbe sa výrazne prejavujú expresionistické tendencie, jeho maliarsky rukopis je charakteristický uvoľnenými ťahmi štetca a vrstvením liniek, pričom farebnosť sa pohybuje na širokej škále od hýrivých pestrých farieb až po ostrý kontrast čiernobielej surovej kresby na plátne.

Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
Vernisáž: 16. apríl 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 17. apríl 2019 - 1. september 2019
Kurátor: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Výstava prezentovala projekt reštaurovania diel Východoslovenskej galérie z rokov 2017-2018. Diela boli poškodené požiarom galérie v roku 1985 a neboli doteraz zreštaurované. Na výstave sme predstavili práce obnovené v prvej fáze projektu, 23 malieb. Diela komplexne zreštaurovala Ludmila Zozuľáková. Pri reštaurovaní prác na papieri spolupracovali Jana Križanová a Barbora Němečková. Výstavou chcela Východoslovenská galéria zdôrazniť význam reštaurovania pri ochrane kultúrneho dedičstva, uchovávanom v galériách a múzeách.

Mark Ther: Jesus Maria, hoří

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 16. máj 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 17. máj 2019 -15. september 2019
Kurátor: Ivana Komanická, Juliana Sokolová
Výstava Marka Thera „Jesus Maria, hoří“ predstavovala rekonštrukciu a konfrontáciu s vytesňovanou predvojnovou estetickou skúsenosťou a žitou kultúrou bývania Heimatstilu či Heimatschutzarchitectur. Autor pokračoval v otváraní historických a sexuálnych tabu, v materializovaní skúsenosti a historickej pamäte sudetských Nemcov. Mark Ther (1977) je český umelec. Po prarodičoch z otcovej strany má sudetonemecké korene a k problematike sudetských Nemcov a ich odsunu, sa opakovane vyjadruje vo svojich videofilmoch. Vyštudoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1998-2005), kde z pôvodného maliarstva prešiel na Nová Médiá I.

Laco Teren – Putujúce duše

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 15. jún 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 16. jún 2019 - 22. september 2019
Kurátor: Dorota Kenderová
Laco Teren (1960) vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Je výraznou osobnosťou generácie osemdesiatych rokov a radí sa medzi maliarov, ktorí nadviazali na postmoderný prúd neoexpresionistickej maľby. Na jeho prvej samostatnej výstave v Košiciach predstavil diela zo svojej najnovšej tvorby.

František Foltýn (1891 –1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 26. jún 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 27. jún 2019 - 20. október 2019
Kurátor: Petr Ingerle, Ondřej Chrobák (Moravská galerie v Brně)
František Foltýn patrí k tomu malému počtu českých umelcov, ktorých tvorba vznikala a bola oceňovaná v kontexte medzinárodnej výtvarnej scény. V poslednej dobe veľkú rolu zohrala rozsiahla retrospektívna výstava František Foltýn, 1891 –1976: Košice – Paríž – Brno. Jej premiéra sa odohrala v Moravskej galérii v Brne na prelome rokov 2007 –2008 a v rámci jej prípravy sa okrem iného podarilo spracovať Foltýnovu písomnú pozostalosť a vytvoriť prvý ucelený súpis autorovej tvorby. Súčasná retrospektívna prehliadka Foltýnovej tvorby do značnej miery čerpá z poznatkov brnianskeho projektu a zároveň sa ho snaží obohatiť, a to napríklad o niektoré predtým neznáme či nedostupné Foltýnove diela. Výstava bola pripravená v spolupráci s Moravskou galériou v Brne.

Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 26. jún 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 27. jún 2019 - 20. október 2019
Kurátor: Miroslav Kleban
Tematicky špecifikovaná výstava priblížila výtvarný obraz mesta Košice medzi dvoma svetovými vojnami. Po udalostiach v roku 1918 sa Košice zmenili z hornouhorského provinčného mesta na centrum avantgardného myslenia v novom štáte a ponechali si multikultúrny charakter. Kolekcia diel medzivojnového obdobia predstavuje v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie jeden z ťažiskových okruhov prezentačných a výskumných činností a reprezentuje tak pomerne komplexnú a ucelenú zbierku diel obdobia 20. a 30. rokov 20. storočia.

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 – Československá stopa

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Alžbetina 22 Vernisáž: 2. október 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 3. október 2019 - 23. február 2020
Kurátor: Miroslav Kleban
Výstavný projekt so zameraním na maliarstvo a sochárstvo Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 –1938 prezentoval umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádzala vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriavala na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou.

Milota Havránková –Torzo / Laboratórium večných návratov

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 31. október 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 1. november 2019 - 2. február 2020
Kurátor: Anna Vartecká
Architekt výstavy: Richard Loskot
Výstava TORZO predstavila publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne od 60.rokov minulého storočia až po súčasnosť. Projekt prezentoval aj nie príliš známu, paralelne vznikajúcu experimentálnu filmovú tvorbu, ktorá vznikala s použitím fundamentálnej techniky. Milota Havránková (1945) patrí k prvej československej generácii vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych fotografov a fotografiek, ktorí koncom 60. rokov minulého storočia absolvovali odbor výtvarná fotografia na pražskej FAMU.

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2019

Miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž: 8. november 2019, 18:00
Trvanie výstavy: 9. november 2019 - 1. marec 2020
Kurátor: Václav Janoščík
Architekt výstavy: Peter Liška
Vo finále Ceny Oskára Čepana 2019 sa stretlo päť výrazných tvorivých individualít s rôznorodými prístupmi k reflexii života a bytia. Tvorba finalistov je intermediálna, so silným obsahom. V jednom výstavnom priestore dokázali navzájom komunikovať a zároveň tlmočiť vlastné príbehy a posolstvá. Súčasťou dramaturgie otvorenia výstavy boli performatívne vstupy niektorých finalistov, koncepčne sa viažuce k prezentovaným dielam.

Vzdelávacie programy VSG

Kreatívny labyrint – nedeľné tvorivé dielne

Každú druhú nedeľu priamo vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie – centre umenia, prebiehali výklady k aktuálnym výstavám a kreatívne workshopy následne v ateliéri. Program navštevovali deti vo veku od 3 do 14 rokov. Kreatívnym a zároveň zábavným spôsobom si vysvetľujeme spôsoby tvorby a koncepcie aktuálnych výstav a zároveň si workshopmi fixujeme to, čo sme sa naučili. Nedeľné tvorivé dielne sa stali súčasťou chodu Východoslovenskej galérie už 11 rokov a v tomto rokmi overenom cykle plánujeme pokračovať aj naďalej.

VSG MINI

Vzdelávací projekt pre najmenších návštevníkov, určený pre mamičky na materskej dovolenke a ich ratolesti vo veku od 1,5 do 3 rokov s názvom VSG mini. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, symbolického myslenia, poznávacích schopností, a to všetko prostredníctvom zážitkového vzdelávania a zoznamovania sa s umením.

Metodický deň

V roku 2019 sa uskutočnil druhý ročník Metodického dňa vo Východoslovenskej galérii v spolupráci s RP Metodicko-pedagogickým centrom Prešov. Išlo o sériu odborných prednášok a ukážok vzdelávacích aktivít, primárne určených pre galerijných a múzejných pedagógov.

Program pre Seniorov

Od roku 2013 ponúkame seniorom komentované prehliadky k výstavám Východoslovenskej galérie. Od roku 2015 sme rozbehli program s názvom: Pohodové komentované prehliadky pre seniorov, ktorý v sebe spája výklad kurátorom vo výstave a tvorivú aktivitu prepájajúcu vizuálne vnemy z výstavy s umeleckou technikou.

Edičné projekty VSG

Zborník Po Moderne

Východoslovenská galéria vydala zborník prednášok k výstave Metropola východu 1945 – 1989, ktorá prebiehala od 20. 12. 2017 – 19. 5. 2018. Publikácia je vyústením rozsiahleho projektu, ktorého cieľom bolo cez výstavu a prednášky zmapovať vývoj výtvarného umenia Košíc po druhej svetovej vojne až po pád komunizmu.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
zostavili: Peter Tajkov, Dorota Kenderová
texty: Vladimír Beskid, Vladimíra Büngerová, Nina Gažovičová, Miroslav Kleban, Ján Kovačič, Alena Kubová-Gauché, Alexandra Kusá, Peter Tajkov
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938

K výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 - Československá stopa sme pripravili rovnomenný katalóg, ktorý mapuje zlatý vek architektúry a umenia ale i historické súvislosti oblasti Podkarpatskej Rusi vrámci Československa.
autor katalógu: Miroslav Kleban
autori textov: Lina Degtyaryova a Oleg Olashyn, Ondrej Ficeri, Miroslav Kleban
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský, anglický, ukrajinský

František Veselý - Predvídanie o krajine

Prvá monografia Františka Veselého, ktorá mapuje jeho život a dielo. Textová časť je zameraná na jeho život a umelecko-historickú analýzu tvorby. Monografia je založená predovšetkým na bohatom vizuálnom materiáli jeho reprodukovaných diel z rokov 1968 – 1994. Tlač publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Stropkov.
autori: Miroslav Kleban, Marko Vateha
texty: Miroslav Kleban
rok vydania: 2019
jazyk: slovenský, anglický

Comments are closed.