Sú dané: park, fontána …

otvorenie výstavy: 17. 9. 2020
trvanie výstavy: 18. 9. 2020 – 2. 5. 2021 (predĺžená)
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc. Reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochrany. Projekt pracuje s imaginatívnou apropriáciou diel z obdobia 60-80tych rokov minulého storočia a ich reinterpretáciu, či rekonštrukciu v nových súvislostiach.

Rovnako však prostredie mesta slúži ako inšpiračný model pre vytvorenie úplne nových vzťahov architektúry a voľného umenia. Toto autorské uchopenie nedávnej minulosti osciluje medzi polohami subjektívne prežívaného kontaktu s konkrétnym miestom, sochou, parkom a pod. až po širší objektivizujúci pohľad na výtvarne spravovanú mestskú krajinu v nových historicko-politických pomeroch mesta.

Výstava je výsledkom tvorivého dialógu voľných umelcov a architektov, predstavuje na mieru vytvorené diela, modely výsekov mestskej krajiny – sú akousi scénou pre transponovaný dialóg medzi človekom, sochou, budovou či parkom.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.