Svetlana Fialová – Niekto o mne vie všetko

otvorenie: 17. 3. 2016 o 17:00
trvanie : 18. 3. 2016 – 21. 5. 2016
kurátor: Michal Štofa
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstavný projekt košickej výtvarníčky Svetlany Fialovej Niekto o mne vie všetko predstavuje sériu kresieb realizovaných v období, ktoré začalo plánovaním návratu z Londýna späť do Košíc a pokračuje doteraz. Toto obdobie je charakterizované zmenou v kresebnom prejave Fialovej, upúšťaním od podrobného vykresľovania príbehov komponovaných do zložitých kompozícií. „Spletence“ jasne rozoznateľných rastlín a zvieracích či ľudských figúr „točiace sa vo víre životných okolností“ vystriedali figúry osamotene stojace v bielom poli, symbolicky doplnené o farebné gestá.
Fialovej záujem o rôznorodé informácie, spoločensko-kultúrne dianie, fikcie, bulvár a i., prúdiace vždy dostupným internetom a vplývajúce podvedome na človeka, rovnako okolnosti prinášané každodenným životom autorky (zmena miesta pôsobenia, následná strata tamojších blízkych priateľov alebo jednoducho odlúčenie a veľké vzdialenosti medzi centrami kultúry) ostali prítomné v jej práci. Akási forma denníkov, intímnych vizuálnych zápiskov je tu stále rozoznateľná. Ale vytratili sa „slová“ a vystriedali ich symboly. V kresbách Svetlany Fialovej začali dominovať monumentálne figúry ako solitéry nesúce hlavnú tému. Sú len letmo doplnené o vzďaľujúce sa malé figúry, ktoré tvoria vodiace symbolické nitky k dopovedaniu témy.
Svetlana Fialová (Košice, 1985) je absolventkou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (2008), Akadémie výtvarných umení v Prahe (2010) a absolventkou doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2015). Je laureátkou ocenia Jerwood Drawing Prize, najdôležitejšieho ocenenia pre súčasnú kresbu vo Veľkej Británii.

Comments are closed.