Tatiana Takáčová – Strážcovia

otvorenie výstavy: 7.11.2018 o 18:00
trvanie výstavy: 8.11.2018 - 3.2.2019
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavila zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu boli vždy prítomní strážnici a strážničky výstav - živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu a je dôležitou súčasťou muzeálneho priestoru - ich poslaním je strážiť umelecké diela, informovať, ale aj napomínať. Sú zároveň pozorovatelia, skúmajúci, dívajúci, premýšľajúci, prežívajúci, tráviaci čas, a neustále čakajúci.

Fotografie nie sú sociálnou sondou do ich životov, ani prvoplánovou inštitucionálnou kritikou. Takáčová strážcov pozoruje rovnocenne ako umelecké diela, figúry v priestore, kompozičné prvky v architektúre, či živé zátišia, a odhaľuje ich intimitu s citlivosťou jej vlastnou.

Comments are closed.