Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome

Trvanie výstavy: 24. 3. 2021 - 16. 5. 2021
kurátor výstavy: Erik Vilím
architekt výstavy: Matej Gavula
organizátor a produkcia: KAIR
Východoslovenská galéria, Hlavná 27 Košice

Východiskom výstavného projektu Two Shapes of Leaf on Tree je dlhodobá a systematická iniciatíva organizácie KAIR (Košice Artist in Residence; Petra Housková, Tatiana Takáčová, Anna Mária Trávničková, Zuzana Kotiková) prepájať umelecké svety. Jej cieľom je sústavná podpora a zabezpečovanie mobility umelcov a kurátorov, a tým aj „okysličovanie“ lokálnych umeleckých prostredí. Two Shapes of Leaf on Tree je svojou hlavnou myšlienkou naplnením tohto zámeru – jeho motiváciou je kontextualizovanie dvoch umeleckých scén; slovenskej a gruzínskej.

Koncepcia výstavy sa snaží načrtnúť osobitosti príbehov transformácie oboch krajín po rozpade Sovietskeho zväzu, a to so zaostrením na ich ekonomické, politické, kultúrne a etické dôsledky. Projekt sa, samozrejme, nesnaží vyriešiť súčasné problémy a ani ponúknuť „hotové“ odpovede – jeho zámerom je prekresliť zložité aspekty post-transformačných situácií oboch krajín, ktoré sú v posledných rokoch poznačené nárastom autoritárskych a antidemokratických tendencií. Reflektuje nedávny vzostup nacionalistického a konzervatívneho myslenia v post-sovietskych krajinách, pričom poukazuje na špecifickú kolektívnu náladu, ktorú môžeme nazvať „vyčerpaním z demokracie“ (Appadurai, 2017). Možno ho však chápať aj ako príspevok k diskusii o postkomunistickej identite, ktorá sústavne prebieha už od začiatku nového milénia. Projekt je zároveň malou generačnou sondou, pričom poukazuje na premenu tematických záujmov a umeleckých postupov súčasných umelkýň a umelcov. Vznikol vďaka rezidencii Erika Vilíma organizovanej v spolupráci KAIR s Múzeom hodvábnictva (The State Silk Museum; Data Chigholashvili, Mariam Shergelashvili) v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi v roku 2019.

vystavujúci autori: Nikolas Bernáth (1993), Anton Čierny (1963), Ana Gzirishvili (1992), Gvantsa Jishkariani (1991), Keti Kapanadze (1962), Denis Kozerawski (1990), Jaroslav Kyša (1981), Levan Mindiashvili (1979), Michal Moravčík (1974 – †2016), Ilona Németh (1963) Nino Sakandelidze (1993), Ján Skaličan (1989), Gio Sumbadze (1976), Sophia Tabatadze (1977).

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Comments are closed.