Vladimír Žilinský – fotografie z rokov 2007-2015

otvorenie: 6. 4. 2016 o 17:00
trvanie : 7. 4. 2016 – 1. 5. 2016
kurátor: Josef Moucha
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Hodonínsky rodák Vladimír Židlický (1945), absolvent katedry fotografie FAMU (1975) dlhoročný pedagóg Strednej umeleckopriemyslovej školy v Brne (1977 - 1990), je výrazným predstaviteľom európskeho umenia. Voľnú tvorbu rozvíja od 60. rokov a širšou bilanciou sa do Košíc vracia s odstupom dvadsiatich ôsmych rokov.

Medzitým vystavoval v ďalších slovenských, českých a moravských mestách, taktiež vo Francúzsku, Belgicku, Švajčiarsku, Rakúsku, Rusku, USA, Holandsku alebo v Číne. . . Prestížnymi galériami a múzeami je uvádzaný individuálne, ale aj v rámci medzinárodných prehliadok. K svojím minuloročným sedemdesiatinám vydal tretiu českú monografiu ( parametre knižného súhrnu samozrejme nechýbajú ani výpravnému čínskemu katalógu z roku 2012).

Vladimír Židlický experimentuje s dedičstvom klasických umeleckých disciplín. Neobyčajná pozornosť vypracovania pozitívov je zúročením dedičstva piktoriálnej tradície fotografie. Autor vychádza z historicky overeného zušľachťovania zväčšenín, aby zároveň využíval presvitanie rozličných štruktúr a siahal k završovaniu artefaktov čiastočnej deštrukcie obrazovej formy. Je to protirečenie len zdanlivé. Veď nevypočítateľné efekty  zásahov do silového poľa pozitívu figurálnej kompozície s motívom obnaženia len umocňujú. Po apokaliptických vidinách vystavených vo Východoslovenskej galérii v roku 1988 sa v súdobej tvorbe Židlického objavujú reakcie na digitálne možnosti nových počítačových technológií. Autor rozvíja rozmanité metódy potlačovania opisnosti,  obvyklé zväčša v žánri aktu. Bez toho, aby sa vzdával ozvien svojich abstrahujúcich maliarskych východísk, súbežne ťaží z naturálnosti média fotografie. Ním podpísané diela sa potom presadzujú vlastnosťami prevedenia, rovnako ako naliehavosťou námetu. Preto Židlického práce neprepadávajú do dekoratívnych polôh.

Comments are closed.