VSG podporuje Pride Košice

Východoslovenská galéria podporuje festival Pride Košice! Tak ako umenie, ktoré neohraničujú tradície či vkus určitej skupiny, by mala byť akceptovaná aj rôznorodosť v našej spoločnosti. Volanie po tolerantnosti je aktuálne a naliehavé.

Stávame sa svedkami, ako pri presadzovaní vlastných mocenských ambícií sa u nás „tradične“ podnecuje nenávisť voči ľuďom, ktorých má determinovať ich orientácia.

V čase, keď nám celosvetovo bijú na poplach dôsledky nezodpovedného ľudského konania voči prírode a jej zdrojom, by sme sa mali zjednocovať v prospech záchrany tejto planéty. Nájdime to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.

Vlajka bude vyvesená ako znak našej symbolickej podpory od 14.8 do 23.8.2020 počas trvania Pride festivalu. Východoslovenská galéria ako významná kultúrna inštitúcia si váži kultúru bez nenávisti.

Comments are closed.