Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia (publikácia)

Po skončení výstavy Vypovedaní, ktorá prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom podávala historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území, Východoslovenská galéria vydala rovnomenný katalóg. Vytvorením kolekcie diel výtvarného umenia zo zbierkových fondov slovenských kultúrnych inštitúcií vznikla ucelená tematická zbierka, ktorá ponúka možnosti ďalšej historickej, umenovednej a sociologickej analýzy.

autori textov: Miroslav Kleban, Ján Kovačič
rok vydania: 2018
počet strán: 87
ISBN: 978-80-85745-74-0
397g

cena: 8 €

dostupnosť: Hlavná 27

viac info:

Názov výstavy a katalógu – „Vypovedaní“ je odvodený od jedného z výnosov Márie Terézie, ktorým sa ako osvietenská panovníčka postupne snažila o zmiernenie diskriminačných opatrení a aj o zmenu prístupu k riešeniu problému kočovných Rómov. Od roku 1744 sa monarchia mala
zbavovať kočovných Rómov vyhnaním za hranice, nie ich vyvražďovaním, ako to bolo dovtedy. Na základe cisárskeho dekrétu z roku 1749, mali
byť kočovní Rómovia po dolapení na území monarchie
vypovedaní za hranice. Toto porušenie zákazu kočovania sa zároveň trestalo vypálením písmena R na chrbát. Písmeno R predstavovalo
začiatočné písmeno latinského výrazu „Relegatus“,
čo v preklade znamená Vypovedaný.

Publikácia obsahuje osemnásť kapitol, ktoré sa dotýkajú pôvodu, zvyklostí a umenia rómskeho etnika. Text je doplnený plnofarebnými reprodukciami z vystavenej kolekcie Vypovedaní.

Comments are closed.