Vypovedaní

V roku 2017 pripravila Východoslovenská galéria tematický výstavný projekt Vypovedaní, ktorý reflektoval Rómov ako jednu z tém vo výtvarnom umení v 19. a 20. storočí. Výstava prezentovala viaceré pohľady českých, slovenských a maďarských umelcov na život a kultúru rómskej minority.

Po skončení výstavy Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia , ktorá prostredníctvom klasických výtvarných druhov v konfrontácii s dokumentačným fotografickým materiálom podávala historicko-etnografický náčrt spôsobu života Rómov na našom území, Východoslovenská galéria vydala rovnomenný katalóg. Vytvorením kolekcie diel výtvarného umenia zo zbierkových fondov slovenských kultúrnych inštitúcií vznikla ucelená tematická zbierka, ktorá ponúka možnosti ďalšej historickej, umenovednej a sociologickej analýzy. Môžete si teraz prečítať úvod z tohto katalógu.

Rádio Devín - Kultúrny denník, rozhovor s kurátorom Miroslavom Klebanom, odvysielaný 5.10.2017

Katalóg - reprodukcie vystavených diel, nájdete na Webe umenia


https://www.webumenia.sk/kolekcia/146

Comments are closed.