Výsledky súťaže – Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice

Odborná porota zostavená z pracovníkov Východoslovenskej galérie dnes rozhodla o výhercoch kreatívnej súťaže Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice.
V kategórii základné školy sa umiestnili práce týchto autorov, ktorí vyhrávajú pre svoju triedu komentovanú prehliadku výstavy s kreatívnym workshopom, darčekový balíček kreatívnych pomôcok a diplom s umiestnením:

🥇1. miesto Dávid Čirip, 8. A, ZŠ Fábryho 44, Košice
🥈2. miesto Katarína Kočí, 7. A, ZŠ Fábryho 44, Košice
🥉na 3. mieste sa umiestnili dvaja autori:
Lukáš Burdza, 11 rokov, príma, Osemročné gymnázium Trebišovská 12, Košice
Dávid Mirga, 5. A, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

🏅Uznanie poroty získala Zuzana Tkáčová ml., 9. B, ZŠ J.Urbana Jenisejská 22, Košice - získava darčekový balíček a diplom.
Špeciálne by chcela Východoslovenská galéria oceniť sériu adaptácií umeleckého diela SZUŠ Strojárenská 3 (Dominika Pučanová, 8 rokov; Nina Pažúrová 11 rokov; Alexandra Suváková, 11 rokov; Šimon Dubaj, 9 rokov) formou komentovanej prehliadky výstavy a kreatívneho workshopu.
Kategóriu stredné školy porota nevyhlásila, z dôvodu nízkeho počtu kvalitných prihlásených prác.
Výhry pošleme výhercom do škôl.

Všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže sa chceme veľmi pekne poďakovať, veríme, že sa zapojíte do budúcej súťaže.

Comments are closed.