Kúzelný svet vonkajšieho zdania

otvorenie výstavy: 1. 10. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 2. 10. 2020 – 29. 8. 2021
kurátorka: Štefánia Ďuricová
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Výstava Kúzelný svet vonkajšieho zdania prezentuje prítomnosť módy vo vybraných dielach umelcov tvoriacich na našom území bývalej monarchie, pôsobiacich predovšetkým v mestskom prostredí. Názov výstavy je odkazom na prvú časť knihy Gillesa Lipovetského Říše pomíjivosti, v ktorej sa autor zaoberá dejinami módy, poukazuje aj na vznik marketingových stratégií a voľného predaja z pohľadu konzumnej spoločnosti. Na jednej strane móda ilustruje aristokratický étos okázalosti a utrácania, avšak je v priamom protiklade voči modernému meštianskemu duchu šporovlivosti. Na strane druhej však móda zapadá do štruktúry modernej spoločnosti a pôsobí na hravú povrchnosť mondénneho sveta. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií. Výstava si nedáva za cieľ predostrieť hĺbkovú analýzu odievania v tomto období, ale tematicky poníma dôležitosť vkusu a status, ktorý pomocou odevu manifestovala vtedajšia aristokracia a buržoázia. Módne trendy kozmopolitizmu a bohémstva môžeme pozorovať v dielach umelcov ako Elemír Halász-Hradil, Ernest Rákosi, Ákos Aranyossy, Maximilián Kurth, Július Éder, Konštantín Kövári-Kačmarik, Július Rudnay, Andrej Bača, Koloman Hažlinský, Ľudovít Čordák, Emil Alexay-Olexák, Leopold Horovitz, Július Török, István Csók, a ďalších.

Výstavný projekt pripravený Východoslovenskou galériou predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914, ktorý je reprezentovaný na 89 dielach, maľbách, kresbách a grafikách. Výstavu dopĺňajú aj reprodukcie dobových fotografií z Východoslovenského múzea. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií.

Spolupracujúce organizácie: Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Galéria umelcov Spiša, Šarišská galéria, Východoslovenské múzeum, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kogart Budapešť.

Východoslovenská galéria ďakuje za finančnú podporu Košickému samosprávnemu kraju.

Comments are closed.