Po moderne

Výstava Po moderne – Metropola východu, ktorú návštevníci mohli vidieť 20.12.2017 – 19.5.2018, sledovala časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapovala výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Hlavné ťažisko výstavy tvorili diela zo zbierok Východoslovenskej galérie, obohatené o ďalšie výpožičky, ktoré súvisia s výtvarným prostredím Košíc. Výstava predstavila autorov, ktorí tvorili v období socialistického režimu, avšak vybrané diela prekvapujú svojou inovatívnosťou a nezaťaženosťou ideológie, prípadne sa vymykajú typickej kategorizácii obdobia sorely.

RTVS Rádio Devín, kultúrny denník, hosť kurátor výstavy Peter Tajkov, 15.12.2017
Zľava: Peter Tajkov, Monika Mitášová, Daniel Grúň, Mira Keratová, Daniela Čarná, Lucia Kotvanová a detskí mediatori, ocenení v súťaži BIELA KOCKA²

V roku 2018 výstavu ocenila Rada Galérií SR v rámci súťaže BIELA KOCKA². V kategórii kurátorský projekt sa umiestnil Peter Tajkov na druhom mieste a za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu získal projekt „Po moderne / Metropola východu 1945 - 1989 prvé miesto v kategórii iný odborný projekt.

Východoslovenská galéria vydala v roku 2019 zborník prednášok k výstave Metropola východu. Publikácia je vyústením rozsiahleho projektu, ktorého cieľom bolo cez výstavu a prednášky zmapovať vývoj výtvarného umenia Košíc po druhej svetovej vojne až po pád komunizmu. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V priloženej ukážke si môžete prečítať editoriál zborníka.

Našu kolekciu Po moderne nájdete na Webe umenia na tomto linku https://www.webumenia.sk/kolekcia/195

Comments are closed.