Ukončené vystavy

Eva Moflárová – Lem

otvorenie výstavy: 13. 8. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 14. 8. 2020 - 4. 10. 2020
kurátor: Richard Gregor
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

tlačová správa.pdf

Monumentálna krehkosť v tvorbe Evy Moflárovej

Eva Moflárová (*1981 v Liptovskom Mikuláši) je už od čias svojich štúdií viditeľne prítomná (nielen) na košickej scéne. V úvodných rokoch ju svojím presvedčením o sile jednotlivého (až jednorazového) umeleckého gesta ovplyvnili jej pedagógovia Juraj... » viac

Ivan Šafranko – Krištof Kintera. Všetky cesty

trvanie výstavy: 20. 5. - 16. 8. 2020
kurátorka: Séverine Fromaigeat
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Repríza výstavy galérie Cermak Eisenkraft v kurátorskej koncepcii Séverine Fromaigeat z Múzea Tinguely ponúka konfrontáciu dvoch generácií umelcov, významného slovenského maliara a sochára profesora Ivana Šafranka a popredného českého vizuálneho umelca Krištofa Kinteru. Ivan Šafranko (* 1931) sa radí medzi generáciu slovenských... » viac

Na Prelome – Umenie rokov 1890-1918

otvorenie výstavy: 28. 11. 2018 / 18:00
termín konania: 29. 11 .2018 – 26. 5. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Stredoeurópsky priestor a jeho vlastná tendenčná mytologizácia dejín predstavovala v umení na prelome storočí novú výtvarnú revoltu od realistických ideí Courbeta cez impresionistickú revolúciu v umení až po umenie nastupujúcej stredoeurópskej moderny. V epoche veľkých zmien prelomu predminulého a minulého... » viac

Richard Roháč – Ego v sieti

otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 / 18:00
trvanie výstavy: 8. 3. 2019 – 31. 3. 2019
miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG dáva priestor umelcom, ktorí získali štipendium z Fond na podporu umenia.

Richard Roháč je absolventom Fakulty umení v Košiciach, kde ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie (2011) aj doktorandské štúdium na Katedre... » viac

Radovan Čerevka – Moc v Múzeu

hosť: MARTIN PIAČEK / It is like a small version of paradise, povedala
otvorenie výstavy: 15. 11. 2018 / 18.00
trvanie výstavy: 16 11. 2018 – 31. 3. 2019
kurátorka: Ivana Moncoľová
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym osobnostiam vizuálneho umenia začiatku 21. storočia, ktorý vzišiel z umeleckej scény na Slovensku. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci... » viac

Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný rozmer

otvorenie výstavy: 14. 6. 2018 / 18:00
trvanie výstavy: 15. 6. – 4. 10. 2018
miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Argišt Alaverdyan a Jozef Mrva mladší patria do nastupujúcej generácie českých vizuálnych umelcov. Na prvej spoločnej výstave akcentujú témy ako vzťahy medzi prvkami v ploche a priestore, úloha ich pozícií, usporiadania a previazanosti, prípadne topologická... » viac