Mesačný program

August 2019 vo VSG

František Gyurkovits, Zátišie s uhorkami, 1950-1960 Výstavy do 1. 9. 2019Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiaromVýstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a vykonané…
viac...

Júl 2019 vo VSG

Juraj Collinásy, Na prechádzke, 1960, Východoslovenská galéria Výstavy do 1. 9. 2019Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiaromVýstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a…
viac...

Jún 2019 vo VSG

Jozef Bendík, Cigánska idyla, 1938 Výstavy do 1. 9. 2019 Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom Výstava prezentuje projekt reštaurovania diel VSG z rokov 2017-2018. Reštaurovanie diel, poškodených požiarom z roku 1985, prinieslo nové poznatky a umožnilo po viac ako troch desaťročiach ich návrat do plnej galerijnej prevádzky. Výstava atraktívne odhaľuje reštaurátorské postupy a…
viac...

Máj 2019 vo VSG

Rudolf Moško, Májové ráno, 1983 Výstavy do 26. 5. 2019Na prelome – Umenie rokov 1890-1918Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej…
viac...