Mesačný program

Apríl 2019 vo VSG

Viera Žilinčanová, Jar, 1980 , detail Výstavy do 26. 5. 2019Na prelome – Umenie rokov 1890-1918Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia…
viac...

Marec 2019 vo VSG

Elemír Halász Hradil, Čítajúci starec, 1906 , detail Výstavydo 31.3. 2019Radovan Čerevka – Moc v múzeu Radovan Čerevka patrí k výrazným vizuálnym a sochárskym osobnostiam slovenskej umeleckej scény od začiatku 21. storočia. Jeho tvorbu charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských alebo civilizačných konfliktov, ekologických katastrof.Kurátor: Ivana MoncoľováMiesto: Hlavná 27Vstup:…
viac...

Február 2019 vo VSG

Konštantín Bauer, Procesia panien, 1927 Výstavy do 3.2.2019Tatiana Takáčová – The GuardiansVizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavuje zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú…
viac...

Január 2019 vo VSG

Vladimír Kompánek, Mesačná nôcka, 1983 do 3.2.2019Tatiana Takáčová – The GuardiansVizuálna umelkyňa Tatiana Takáčová na výstave predstavuje zbierku fotografií z múzeí a galérií, kde centrom jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných architektúrach. Táto špecifická sociálna skupina býva často prehliadaná, avšak predstavuje vlastný svet, neviditeľnú prácu…
viac...