Archív výstav

Vypovedaní – Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia

otvorenie výstavy: 12. 10.2017 o 18:00
trvanie výstavy: 13. 10. 2017 – 28. 1. 2018
kurátori: Ján Kovačič, Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Prostredníctvom tvorby výtvarných umelcov sa ďalšia tematická výstava Východoslovenskej galérie pokúsi verejnosti priblížiť spôsob života Cigánov v sledovanom dobovom kontexte 19. a 20. storočia. Etnikum žijúce na periférii sa stalo častým námetom výtvarníkov, a to... » viac

Po moderne – Metropola východu

otvorenie výstavy: 19. 12. 2017
trvanie výstavy: 20. 12. 2017 – 19. 5. 2018
kurátor: Peter Tajkov
kurátorská spolupráca (VSG): Miroslav Kleban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Tretia tematická výstava sledovala časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapovala výtvarnú scénu košického regiónu v povojnovom období. Hlavné ťažisko výstavy tvorili diela zo zbierok Východoslovenskej galérie. Kontext nami sledovaného obdobia bol v rámci... » viac

Odmäk – 60. roky zo zbierok Galérie Klatovy/Klenová

otvorenie výstavy: 14. 9. 2017 o 18.00 hod.
trvanie výstavy: 15. 9. – 26. 11. 2017
Kurátori výstavy: Lucie Šiklová, Michal Lazorčík
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

60. roky sa v dnešnej dobe často označujú prívlastkom „zlaté“ avšak uvoľnenie týchto rokov nie je možné, akokoľvek je to príťažlivé, vnímať vytrhnuté z dejinných súvislostí. Sú orámované dvomi významnými medzníkmi a to koncom druhej svetovej vojny... » viac

Anna Hulačová – Geneze a jiné germplazmy

otvorenia výstavy: 7. 9. 2017 o 18.00 hod.
trvanie výstavy: 8. 9. 2017. - 26. 11. 2017
kurátor výstavy: Michal Novotný
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Prirodzený svet ako umelecký problém. Tak by snáď bolo možné, parafrázou slávnej knihy od Jana Patočku, zjednodušene zhrnúť tvorbu Anny Hulačovej. Bol to spolu s ďalšími práve Patočka, ktorý presvedčivo ukázal, že ľudský vzťah ku svetu nie je primárne... » viac

Alexander Eckerdt – Hra s mesiacom (maľba/kresba/grafika)

otvorenie výstavy: 14. 9. 2017, 18.00
trvanie výstavy: 15. 9. – 19. 11. 2017
kurátor výstavy: Peter Markovič
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Maliar, grafi k a kresliar Alexander Eckerdt je významnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. V rokoch 1952-1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie prof. Vincenta Hložníka. Eckerdt veľmi
skoro opustil formálne... » viac

Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy zbierky starého umenia VSG

sprístupnenie výstavy: 17. 7. 2018 / 10:00
trvanie výstavy: 17. 7 – 14. 10. 2018
miesto výstavy: Východoslovenská galéria, Hlavná 27
kurátori: Miroslav Kleban, Katarína Nádaská

Výstava Socha, duch, obraz, svetlo predstavuje umenie obdobia gotiky a baroka zo zbierky Východoslovenskej galérie. Galéria vznikla na prelome rokov 1951/1952 ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku. Svoju zbierku začala budovať od apríla 1952. Kolekcia starého umenia vznikla v priebehu prvých desaťročí... » viac

Vincent Hložník –Zápasy a svedectvá

otvorenie výstavy: 4. 5. 2017, 18:00
trvanie výstavy: 5. 5. 2017 –2. 7. 2017
kurátori: Miroslav Kleban, Michal Štofa, Mária Horváthová
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Východoslovenská galéria v spolupráci s občianskym združením CMUK predstavila  výtvarné dielo Vincenta Hložníka, jednej z najvýraznejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Skúsenosti z galerijnej praxe naznačujú, že stav povedomia o existencii výtvarného umenia u mnohých návštevníkov... » viac

Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka

trvanie výstavy: 19. 5. 2017 – 3. 9. 2017
kurátorka: Katarína Nádaská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
foto: Ondrej Rychnavský

Dielo Márie Spoločníkovej (*1926, Košice) patrí k významným kapitolám slovenského dejepisu umenia a odboru reštaurovania. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče priniesla... » viac

Lesk a sláva – Holandská maľba 16. – 18. storočia zo zbierky Alšovej jihočeskej galérie

otvorenie výstavy: 16. 6. 2016, 17:00
trvanie výstavy: 17. 6. 2016 –30. 10. 2016
kurátori: Adam Hnojil
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby v plnej miere. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, žánrové výjavy z vidieka, vojnové scény a maľby prístavov sú vystavené v zaujímavých ukážkach, ktoré odzrkadľujú dobové možnosti vlastníkov a ich zberateľských ambícii.

Najstaršie diela pochádzajú z doby okolo... » viac

Rastislav Podoba – Cyklus

otvorenie: 4. 5. 2016 o 18:00
trvanie : 5. 5. 2016 – 3. 6. 2016
kurátor: Beata Jablonská
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Maľby Rastislava Podobu (1975)  sú už vyše jedno desaťročie dôležitou kapitolou  súčasnej slovenskej maľby. Patrí k tým niekoľkým, ktorí jej aktuálnosť nevidia prispôsobením sa reči digitálnych médií, ale skôr naopak.  Hľadajú vo vlastnej osobitosti maľby snažiac sa ju pestovať ako  jedinečnú a... » viac

Adam Šakový – Za

otvorenie: 28. 4. 2016 o 18:00
trvanie : 29. 4. 2016 – 29. 5. 2016
kurátor: Pavel Urban
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstava s úsporným názvom Za predstavuje aktuálnu tvorbu mladého umelca Adama Šakového (1987), ktorý sa napriek svojmu veku už teraz zaradil k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej maľby a jej expanzívnych možností. Vo svojich plastických maľbách v duchu „trompe-l'oeil“ imituje reálnu skutočnosť, čím zároveň i precizuje vlastné autorské... » viac

Štefan Balázs / Nájdenie kruhu

otvorenie: 23. 3. 2016 o 17:00
trvanie : 24. 3. 2016 – 24. 5. 2016
kurátor: Gabriela Garlatyová
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Štefan Balázs patrí medzi predstaviteľov geometrickej abstraktnej maľby, presnejšie maľby, ktorá je štrukturovaná ako konceptuálne modelovaný proces.

Výstava je prvou autorskou výstavou Štefana Balázsa v Košiciach, ktorý pôsobí v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici (Akadémia umenia). Prezentuje jeho aktuálnu tvorbu výberom malieb z posledných 5 rokov.... » viac

Sochárky – výber osobností československého sochárstva

otvorenie výstavy: 28. 1. 2016 o 17:00
trvanie výstavy: 29. 1. – 21. 5. 2016
kurátorka: Vladimíra Büngerová
architektúra výstavy: Patrik Kovačovský
grafický vizuál výstavy a katalógu: Boris Meluš
dramaturgia zvukových nahrávok: Barbora Jurinová a Magdaléna Kuchtová
Východoslovenská gaéria, Hlavná 27

Výstavný a publikačný projekt prezentuje výber ženských osobností československého sochárstva, ich prínos a špecifiká pre dejiny výtvarného umenia v tematických okruhoch, ktoré objasňujú nástup... » viac

Svetlana Fialová – Niekto o mne vie všetko

otvorenie: 17. 3. 2016 o 17:00
trvanie : 18. 3. 2016 – 21. 5. 2016
kurátor: Michal Štofa
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Výstavný projekt košickej výtvarníčky Svetlany Fialovej Niekto o mne vie všetko predstavuje sériu kresieb realizovaných v období, ktoré začalo plánovaním návratu z Londýna späť do Košíc a pokračuje doteraz. Toto obdobie je charakterizované zmenou v kresebnom prejave Fialovej,... » viac

Vladimír Žilinský – fotografie z rokov 2007-2015

otvorenie: 6. 4. 2016 o 17:00
trvanie : 7. 4. 2016 – 1. 5. 2016
kurátor: Josef Moucha
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Hodonínsky rodák Vladimír Židlický (1945), absolvent katedry fotografie FAMU (1975) dlhoročný pedagóg Strednej umeleckopriemyslovej školy v Brne (1977 - 1990), je výrazným predstaviteľom európskeho umenia. Voľnú tvorbu rozvíja od 60. rokov a širšou bilanciou sa do Košíc vracia s odstupom dvadsiatich ôsmych rokov.

Medzitým... » viac

Zuzana Maníková a Mikuláš Maník – 40 rokov architektúry

otvorenie výstavy: 18. 2. 2016 o 17:00
trvanie výstavy: 19. 2. – 20. 3. 2016
kurátor: Martin Drahovský
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Architekti a manželia – Manželia a architekti. Zuzana – rod. Šalingová, (Zuzka – 1950; Bratislava) a Mikuláš (Miki – 1949; Závadka pri Prešove) absolvovali v roku 1974 Architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V tom istom roku nastupujú... » viac

Gyula Kosice – Hydrokinetik

otvorenie výstavy: 3. 2. 2016 o 17:00
trvanie výstavy: 4. 2. – 6. 3. 2016
kurátor: Vladimír Beskid
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Fernando Fallik sa narodil v Košiciach v roku 1924. Ako 4 – ročný emigroval s rodičmi do Argentíny. Žije a tvorí v Buenos Aires, kde má vlastné múzeum. Tam na začiatku svojej kariéry prijal umelecké meno GYULA KOSICE a takto sa prihlásil k svojím koreňom a svojmu rodisku.... » viac

Výstava desaťročia / víťazné diela zo súťaže Maľba 2006 – 2015

otvorenie výstavy: 20. 1. 2016 o 17:00
trvanie výstavy: 21. 1. – 28. 2. 2016
kurátor: Michal Štofa
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

10 rokov Maľby je retrospektívna prehliadka víťazných diel a zároveň reprezentačná výstava k okrúhlemu výročiu súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov. Predstavuje obrazy úspešných mladých slovenských maliarov, ktoré v ostatnej dekáde získali najvyššie uznanie poroty, každoročne... » viac